Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์  บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ป) และนายเอกราช ปิดตะคุ หมวดทางหลวงโนนไทย ร่วมกับ หน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมการถ่ายทำ รายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง พื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแก้ไข  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมี นายมงคล ศรีบงกช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นประธานในพิธี
title
กิจกรรมล้างเมือง ทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง ณ ลานย่าโม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) รักษาการ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายดุสิต วงษ์สูงเนิน ชฟ.ขท.นม.1 นางสาวจิรพร หนองเสนา ชอ.ขท.นม.1 นายภาสกร เฮงตระกูล ชม.ขท.โนนสูง นายวัชรายุทธ โสมน้อย ชม.ขท.ชุมพวง นายธีรพันธ์ วรรณะ ชม.ขท.โนนแดง นายนิติ พันธุ์โอภาส ชม.ขท. สีดา นายยงยุทธ บำรุงพล ผช.ชม.ขท.โนนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโนนไทย นายสุรศักดิ์ สุ่ยกระโทก ผช.ชม.ขท.นครราชสีมาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ล้างเมือง ทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง (Big cleaning Day) ณ ลานย่าโม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี