Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โดยหมวดทางหลวงในสังกัดได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครู ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพง บน ทล. 2198 ตอน พวงพะยอม - โคกสูง ที่ กม.16+500 2.โรงเรียนโนนไทย บน ทล.205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.206+000 3.โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา บน ทล.206 ตอน ตลาดแค - วังหิน ที่ กม.0+750 4.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) บน ทล.205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ที่ กม.169+950 5.โรงเรียนชุมชนโนนแดง บน ทล.207 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.14+250 6.โรงเรียนสีดาวิทยา บน ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่ กม.66+100