Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์  บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ป) และนายเอกราช ปิดตะคุ หมวดทางหลวงโนนไทย ร่วมกับ หน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมการถ่ายทำ รายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง พื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแก้ไข  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมี นายมงคล ศรีบงกช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นประธานในพิธี