f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 611/-/63/94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 611/45/63/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 611/60/63/62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ