f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 611/60/63/422 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.20+769 (บริเวณแยกโคกสี) รวมปริมาณงาน 22.440 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 611/-/63/390 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.229+775 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 611/-/63/374 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 611/35/63/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 611/-/63/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 22KV/220 V 1 เฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 611/45/63/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.162+475 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 611/-/63/267 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 611/-/63/94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 611/45/63/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 611/60/63/62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ