Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ ) นายเอกราช ปิดตะคุ หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโนนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลและผักตบชวา ในคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ บริเวณคลองริมทางรถไฟ บึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
title
พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.09 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)