f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 611/45/65/329 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 611/60/65/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 611/60/65/327 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 611/60/65/326 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นเดิม ทล.2246 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสำราญ-โคกสี ระหว่าง กม.31+900-กม.38+400 และ ทล.2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.46+250-กม.60+350 ปริมาณงาน 39 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2565 611/-/65/324 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2565 611/35/65/325 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 611/60/65/323 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 611/60/65/322 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 611/60/65/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 611/60/65/318 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2565 611/60/65/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2565 611/60/65/320 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 611/60/65/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 611/60/65/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 611/60/65/312 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,363 รายการ