f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+775 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/325 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.181+650 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/324 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 611/60/64/323 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 611/60/64/322 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม.22+195 - กม.23+070 ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 611/-/64/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทล.205 ตอน โคกสวาย-ขท.นม.1 ระหว่าง กม.212+080-กม.213+551, กม.224+425-กม.228+925, ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.50+355-กม.50+555 จำนวน 1 งาน 29/07/2564 611/-/64/320 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 611/45/64/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 611/20/64/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/40/64/311 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/45/64/312 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/85/64/310 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/309 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/308 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 979 รายการ