f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 10+000 - กม. 12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/-/63/58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/60/63/57 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/60/63/56 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/45/63/55 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 12/12/2562 611/60/63/54 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 12/12/2562 611/50/63/53 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.18+075 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 611/-/63/52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 611/60/63/51 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 611/60/63/49 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสกุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 611//60/63/48 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2068, 2, 202, 2285, 2073 และ 2246 รวมปริมาณงาน 1,106,154.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 611/-/63/47 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.27+000 - กม.43+000 รวมปริมาณงาน 1,315.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 06/12/2562 611/-/63/46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 06/12/2562 611/60/63/45 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 06/12/2562 611/60/63/44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 03/12/2562 611/60/63/43 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 333 รายการ