f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 10+000 - กม. 12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 132,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 152,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 99,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะเจาะจง 13/12/2562 87,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 37,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 7,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.18+075 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 148,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 83,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 79,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสกุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2068, 2, 202, 2285, 2073 และ 2246 รวมปริมาณงาน 1,106,154.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 420,338.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.27+000 - กม.43+000 รวมปริมาณงาน 1,315.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 499,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 57,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 339 รายการ