f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 20,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 21,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 477,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 61,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 13,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2198, 2, 202, 2150, 2369 และ 2246 รวมปริมาณงาน 915,956.50 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 348,063.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง กม.12+908-กม.28+542 LT.,RT. และบนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.20+000-กม.32+000 LT.,RT. รวมปริมาณงาน 206 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 497,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 20,485.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 8,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 13,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 184,703.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 5,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 366,760.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.219+925 (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 9,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ที่ กม.29+950 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 575 รายการ