f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.230+720 ด้านขาวทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 18,802.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ที่ กม.150+350 ร่องกลางซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 9,232.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ที่ กม.186+870 ด้านซ้ายทาง (ขาออก) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564 13,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 07/09/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2564 262,995.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 114,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 29,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+425 ด้านขวาทาง (ร่องกลางถนน) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564 41,295.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.160+900 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564 63,893.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 233,987.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 47,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2564 64,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 05/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,080 รายการ