f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 47,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 89,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร 16/07/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 17,648.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 247,080.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2564 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 15,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ Steel Grating Cover ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 93,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 69,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 18,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 67,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.229+110 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 40,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.225+575 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2564 41,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,080 รายการ