f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 162,756.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 34,993.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม.22+195 - กม.23+070 ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 407,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทล.205 ตอน โคกสวาย-ขท.นม.1 ระหว่าง กม.212+080-กม.213+551, กม.224+425-กม.228+925, ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.50+355-กม.50+555 จำนวน 1 งาน 29/07/2564 499,544.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 14,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 241,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 358,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร 22/07/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร 22/07/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564 238,940.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 78,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 100,644.09 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 29,432.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,080 รายการ