f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย (เป็นแห่ง ๆ) ระหว่าง กม.157+340 - กม.157+800 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 478,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.154+565 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 46,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 10,278.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 188,037.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 7,476.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อหลักนำทาง สูง 1.50 ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 20,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 258,469.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 53,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 101,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 57,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 260,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+734 - กม.233+054 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 498,176.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,080 รายการ