f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2564 128,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร 17/08/2564 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 12,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ที่ กม.194+000 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 5,047.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ที่ กม.216+150 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 13,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.197+670 ขาออก จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 23,747.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 473,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 34,933.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2564 15,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.8+550 ร่องกลางซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 22,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.183+550 ขาเข้า (ร่องกลางถนน) จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 38,194.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.204+575 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 8,958.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เช่ารถขุดดินพร้อมหัวเจาะ พร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912-กม.251+299 เป็นแห่งๆ 10/08/2564 108,888.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,080 รายการ