f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.179+174-กม.182+449 RT. 10/01/2565 คค 06056/ eb 19 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ที่ กม.4+340 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2565 คค 06056/eb 47/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ตอน 3 ที่ กม.84+415 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2565 คค 06056/eb 46/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.197+480 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2565 คค 06056/eb 34/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.196+635 - กม.197+275 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2565 คค 06056/eb 35/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ทล.2150 ตอนควบคุม0102 ตอน คง-โนนไทย ที่กม.36+075(4แยกบ้านคูเมือง), ทล.205 ตอนควบคม0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่กม.230+435, ทล.2160 ตอนควบคุม0100 ตอน คง-บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.30+990-กม.32+217.60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพา 01/06/2564 611/-/64/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ระหว่าง กม.9+236 - กม.10+000 โดยใช้วัสดุของแขวงฯ ปริมาณงาน 22 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 611/-/64/160 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2564 611/40/64/100 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 30/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ