f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 611/60/63/431 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 611/60/63/430 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 611/40/63/429 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 611/60/63/427 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 611/40/63/425 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างเหมางานติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอยสีขาวหน้าเดียว, สองหน้า และสีเหลือง สองหน้า บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง ระหว่าง กม.10+800-กม.13+370 และ ตอน คง-โนนไทย ระหว่าง กม.41+485-กม.42+952 และกม.62+230-กม.64+600 รวมปริมาณงาน 923 อัน โดยวิธีเฉพ 10/09/2563 611/-/63/424 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 611/60/63/423 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 611/60/63/422 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.206+650 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 611/-/63/421 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 611/35/63/420 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563 611/40/63/419 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.238+850 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 611/-/63/417 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.7+000 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 611/-/63/418 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 611/45/63/416 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 611/60/63/415 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 624 รายการ