f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 611/85/63/133 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 611/45/63/132 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 611/60/63/131 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 20/02/2563 611/60/63/130 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 19/02/2563 611/45/63/128 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 19/02/2563 611/60/63/126 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.150+075 - กม.150+450 (แยกประโดก) และกม.157+380 - กม.157+480 (แยกบ้านบุ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 19/02/2563 611/-/63/129 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 18/02/2563 611/60/63/125 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างทำตรายาง จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 18/02/2563 611/-/63/124 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 18/02/2563 611/60/63/123 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 17/02/2563 611/60/63/122 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 17/02/2563 611/60/63/120 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.7+000, กม.12+000-กม.14+500, กม.14+900-กม.16+250 และ กม.16+425-กม.18+000 และทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.65+600-กม.66+500 รวมปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 611/-/63/119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 12/02/2563 611/60/63/118 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 12/02/2563 611/60/63/117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 397 รายการ