f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.238+436-กม.239+018 และ กม.245+540-กม.246+458 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 84 ต้น) 20/02/2563 20/02/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.150+075 - กม.150+450 (แยกประโดก) และกม.157+380 - กม.157+480 (แยกบ้านบุ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 19/02/2563 611/-/63/129 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ-ดอนไผ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.7+000, กม.12+000-กม.14+500, กม.14+900-กม.16+250 และ กม.16+425-กม.18+000 และทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.65+600-กม.66+500 รวมปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 611/-/63/119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 10+000 - กม. 12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/-/63/58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.18+075 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 611/-/63/52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.27+000 - กม.43+000 รวมปริมาณงาน 1,315.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 06/12/2562 611/-/63/46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปรกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.204+605 (LT.) และ กม.204+005 (RT.) 14/11/2562 11/11/2562 611/-/63/23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง เกาะกลางถนน และร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 2, 2068, 2150, 2226 และ 2369 ปริมาณงาน 710,470.52 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 611/-/62/392 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 - 10 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.224+975 - กม.226+272 (ไหล่ทาง LT., RT. และเกาะกลางถนน) รวมปริมาณงาน 295 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 611/-/62/387 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 23/08/2562 21/08/2562 1 นร.47/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างเหมางานติดตั้งหลังคาบริเวณทางเดินบนสะพานคนเดินข้าม บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+328 (หน้า ม.ราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 611/-/62/367 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 16/08/2562 611/-/62/366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.229+072 - กม.232+685 (ไหล่ทาง LT., RT. และเกาะกลางถนน) รวมปริมาณงาน 452 ต้น 14/08/2562 14/08/2562 611/-/62/362 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสง 360 องศา แบบไฟกระพริบสีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.232+625 - กม.232+685 ปริมาณงาน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2562 02/08/2562 611/-/62/351 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2439 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย ที่ กม.1+380 (บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมาย) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 31/07/2562 611/-/62/346 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ