f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 204, 2198, 2, 202, 2150, 2369 และ 2246 รวมปริมาณงาน 915,956.50 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 611/-/63/288 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง กม.12+908-กม.28+542 LT.,RT. และบนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.20+000-กม.32+000 LT.,RT. รวมปริมาณงาน 206 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 611/-/63/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 611/-/63/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ระหว่าง กม.53+450 - กม.54+625 (บริเวณหมู่บ้านตลุกพลวง) และบนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.60+605 (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 90.30 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 611/-/63/252 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 611/60/63/219 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างเหมางานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 1 นร.3/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาทำการซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.150+600 - กม.152+775 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,875 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 611/-/63/203 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6 ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.209+323.50 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 4 ระหว่าง กม.37+811-กม.39+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 คค 06056/eb49/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 3 ระหว่าง กม.41+300-กม.42+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 คค 06056/eb48/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถนน ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7- 8 ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 110 รายการ