f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2565 611/60/65/240 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2565 611/60/65/228 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000 22/03/2565 คค 06056/ eb 64 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+600 - กม.219+500 22/03/2565 คค 06056/ eb 63 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.222+850 - กม.223+500 17/03/2565 คค 06056/ eb 62 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ตอน 3 ที่ กม.84+415 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2565 คค 06056/ eb 61 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.197+480 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2565 คค 06056/ eb 59 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ที่ กม.4+340 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2565 คค 06056/ eb 60 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.76+175-กม.78+687 17/02/2565 คค 06056/ eb 58 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.76+175-กม.78+687 17/02/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.61+000 - กม.62+950 26/01/2565 คค 06056/ ค 58 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+535 - กม.219+500 26/01/2565 คค 06056/ ค 59 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.222+850 - กม.223+500 21/01/2565 คค 06056/ ค 56 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.179+174-กม.182+449 RT. 20/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.196+635 - กม.197+275 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2565 คค 06056/eb 53/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 276 รายการ