f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 10+000 - กม. 12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 611/-/63/58 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.18+075 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 611/-/63/52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.27+000 - กม.43+000 รวมปริมาณงาน 1,315.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 06/12/2562 611/-/63/46 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปรกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.204+605 (LT.) และ กม.204+005 (RT.) 14/11/2562 11/11/2562 611/-/63/23 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง เกาะกลางถนน และร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 2, 2068, 2150, 2226 และ 2369 ปริมาณงาน 710,470.52 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 611/-/62/392 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 - 10 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.224+975 - กม.226+272 (ไหล่ทาง LT., RT. และเกาะกลางถนน) รวมปริมาณงาน 295 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 611/-/62/387 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 23/08/2562 21/08/2562 1 นร.47/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างเหมางานติดตั้งหลังคาบริเวณทางเดินบนสะพานคนเดินข้าม บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.232+328 (หน้า ม.ราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 611/-/62/367 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.12+000 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 16/08/2562 611/-/62/366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างเหมางานตัดแต่งไม้ยืนต้นเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-17 นิ้ว บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.229+072 - กม.232+685 (ไหล่ทาง LT., RT. และเกาะกลางถนน) รวมปริมาณงาน 452 ต้น 14/08/2562 14/08/2562 611/-/62/362 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสง 360 องศา แบบไฟกระพริบสีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.232+625 - กม.232+685 ปริมาณงาน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2562 02/08/2562 611/-/62/351 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างเหมางานป้ายและเครื่องหมายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2439 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย ที่ กม.1+380 (บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมาย) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 31/07/2562 611/-/62/346 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างเหมาติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หน้าเดียวและสองหน้า สีเหลือง สีขาว บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ที่ กม.179+450-กม.194+083 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ที่ กม.82+000-กม.84+100 ปริมาณงาน 1,524.00 อัน 12/07/2562 12/07/2562 611/-/62/318 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ที่ กม.84+100 (LT.) และกม.84+500 (RT.) รวมปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 611/-/62/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างเหมาผลิตงานป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 1 หน้า) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.230+920 - กม.232+575 จำนวน 2 แห่ง 10/07/2562 10/07/2562 611/-/62/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ