f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/08/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตอนหวาย – บ้านวัด ระหว่าง กม.196+800 – กม.197+256 (LT., RT.), กม.202+125 – กม.202+592 (LT.), กม.204+205 – กม.204+450 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนสูง – ขามสะแกแ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.226+425-กม.229+395 (LT.), กม.232+000-กม.234+000 (LT.), กม.233+425-กม.235+570 (RT.) และกม.240+000-กม.240+775 (RT.) ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 31/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 เปลี่ยนแปลงแผน
6 31/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways Maintenance System) ทางหลวงหมายเลข 2, 204 ปริมาณงาน 1 โครงการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 เปลี่ยนแปลงแผน
8 15/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0201 ตอน แก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน ที่ กม.48+520 LT. , กม.48+875 RT. และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.32+500 LT., เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีสะท้อนแสง ขนาดจุ 400 กรัม จำนวน 50 กระป๋อง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ