f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/07/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,984 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.229+460 - กม.231+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,440 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.60+605 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 147.70 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค-วังหิน LT., RT. (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2438 ตอน ตอน สี่แยกตลาดเมืองใหม่-เทศบาลตำบลพิมาย LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 204 ระหว่าง กม.15+025 RAMP A, กม.15+025 RAMP B, กม.15+025 RAMP C, กม.15+025 RAMP D ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2, ทางหลวงหมายเลข 204, ทางหลวงหมายเลข 205, ทางหลวงหมายเลข 206, ทางหลวงหมายเลข 2067 และทางหลวงหมายเลข 2198 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 269.70 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2 LT. ,ทางหลวงหมายเลข 207 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2068 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2150 LT., RT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ตอน 3 ระหว่าง กม.150+800 - กม.153+598 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ระหว่าง กม.187+650-กม.188+525 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 15,475 ตารางเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 126 รายการ