f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 04/10/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 07/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 05/08/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 01/06/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 03/05/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 05/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 02/02/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30/12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ