f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000 22/03/2565 คค 06056/ eb 64 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 2 ระหว่าง กม.218+600 - กม.219+500 22/03/2565 คค 06056/ eb 63 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.222+850 - กม.223+500 17/03/2565 คค 06056/ eb 62 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ตอน 3 ที่ กม.84+415 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2565 คค 06056/ eb 61 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.197+480 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2565 คค 06056/ eb 59 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ที่ กม.4+340 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2565 คค 06056/ eb 60 / 2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.76+175-กม.78+687 17/02/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.179+174-กม.182+449 RT. 20/01/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.196+635 - กม.197+275 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2565 คค 06056/eb 53/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.179+174-กม.182+449 RT. 23/12/2564 คค 06056/ eb 19 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ที่ กม.4+340 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2564 คค 06056/eb 47/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ตอน 3 ที่ กม.84+415 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2564 คค 06056/eb 46/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่ - แก้งสนามนาง ตอน 2 บริเวณ กม.53+900 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2564 คค 06056/eb 50/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน สีมุม - โคกสูง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 แห่ง) 30/12/2564 คค 06056/eb 48/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ระหว่าง กม.187+200 - กม.188+200 และกม.193+400 - กม.195+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 30/12/2564 คค 06056/eb 49/256 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154 รายการ