f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/04/2563 ร่วมดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโควิด-19
2 03/03/2563 เข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD
3 28/02/2563 พิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
4 12/02/2563 กิจกรรมล้างเมือง ทำความสะอาดใหญ่ทั้งเมือง ณ ลานย่าโม
5 16/01/2563 อธิบดีกรมทางหลวง ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
6 27/12/2562 ปล่อยรถเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
7 27/12/2562 วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 04/12/2562 ปีใหม่ 2563 กรมทางหลวงใส่ใจกำลังสาม
9 27/11/2562 กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10 05/11/2562 ตรวจเยี่ยมงานสัญญาในพื้นที่หมวดทางหลวงสีดา
11 09/10/2562 ประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
12 04/10/2562 อบรมการใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์
13 05/09/2562 ประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 05/09/2562 ตรวจสอบพื้นที่อำเภอชุมพวง เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม
15 29/08/2562 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562