f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/12/2562 ปีใหม่ 2563 กรมทางหลวงใส่ใจกำลังสาม
2 27/11/2562 กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3 05/11/2562 ตรวจเยี่ยมงานสัญญาในพื้นที่หมวดทางหลวงสีดา
4 09/10/2562 ประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
5 04/10/2562 อบรมการใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์
6 05/09/2562 ประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 05/09/2562 ตรวจสอบพื้นที่อำเภอชุมพวง เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม
8 29/08/2562 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
9 05/08/2562 รมช.คมนาคม และคณะตรวจเยี่ยม
10 28/07/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"บริเวณ ถนนสุรนารายณ์" เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
11 26/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
12 20/07/2562 ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
13 04/07/2562 สำรวจจุดที่จะก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
14 12/06/2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินการรื้อย้ายสายโทรศัพท์และสายเคเบิลที่ติดตั้งบนสะพานลอย
15 08/06/2562 info graphic เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง M-PASS APP