f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 15/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
32 14/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
33 14/05/2562 พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
34 08/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
35 30/04/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประชุมหารือเรื่องแผนอำนวยการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุแยกโคกสวาย
36 24/04/2562 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
37 24/04/2562 กรมทางหลวง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
38 24/04/2562 กรมทางหลวง จัดโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อลดและป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง