f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 05/09/2562 ประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
17 05/09/2562 ตรวจสอบพื้นที่อำเภอชุมพวง เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม
18 29/08/2562 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
19 05/08/2562 รมช.คมนาคม และคณะตรวจเยี่ยม
20 28/07/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"บริเวณ ถนนสุรนารายณ์" เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
21 26/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
22 20/07/2562 ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
23 04/07/2562 สำรวจจุดที่จะก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
24 12/06/2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินการรื้อย้ายสายโทรศัพท์และสายเคเบิลที่ติดตั้งบนสะพานลอย
25 08/06/2562 info graphic เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง M-PASS APP
26 23/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
27 22/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
28 22/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
29 17/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
30 16/05/2562 จัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน