f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 27/11/2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ความปลอดภัย และกฎหมาย แก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โดยมีวิทยากรในการให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ จากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

, สถานีตำรวจภูธรโนนไทย , ตำรวจทางหลวง และขนส่งจังหวัดนครราชสีมา


'