f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบดีกรมทางหลวง ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
ลงวันที่ 16/01/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา พร้อมคณะฯ

ในการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)


'