f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 28/02/2563

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นายเอกราช ปิดตะคุ หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และรถน้ำหมวดทางหลวงโนนไทย

เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ณ จังหวัดนครราชสีมา มีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี


'