f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปล่อยรถเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 27/12/2562

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีปล่อยรถเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


'