f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโควิด-19
ลงวันที่ 12/04/2563

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ และนายนิติ พันธุ์โอภาส หัวหน้าหมวดทางหลวงสีดา

ร่วมกับ นายอำเภอบัวลาย ผู้กำกับฯ สภ.บัวลาย ,โรงพยาบาลบัวลาย ฝ่ายปกครองร่วมดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ระหว่างจังหวัด

ณ แยกหนองแวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ กม.243+350 ด้านขวาทาง ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา


'