f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD
ลงวันที่ 03/03/2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายจักรกฤษณ์  บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

มอบหมายให้ นายสุพจน์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ป) และนายเอกราช ปิดตะคุ หมวดทางหลวงโนนไทย

ร่วมกับ หน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมการถ่ายทำ รายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD ณ จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง พื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการแก้ไข  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โดยมี นายมงคล ศรีบงกช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นประธานในพิธี


'