f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 02/07/2562 62077028162 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.9+250 (RT.) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 611/-/62/175 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ