f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.4+330 - กม.5+032 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2563 คค 06056/ eb 52 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+734 - กม.233+054 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2563 คค 06056/ eb51 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.197+725-กม.198+594 LT. , กม.202+125-กม.203+280 LT., และ กม.205+650-กม.205+970 LT. ปริมาณงาน 2.344 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31/08/2563 คค 06056/ eb 50 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6 ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.209+323.50 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 4 ระหว่าง กม.37+811-กม.39+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 คค 06056/eb49/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 3 ระหว่าง กม.41+300-กม.42+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 คค 06056/eb48/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถนน ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7- 8 ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนไทย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.209+323.50 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา- ดอนหวาย ระหว่าง กม.148+565-กม.174+412 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.207+412-กม.223+912 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด- หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912-กม.251+299 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 302.00 ตร.ม. ) 30/03/2563 คค 06056/ eb 30 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอนตาลาด-หนองแวงโสกพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.229+910-กม.229+964, กม.230+826-กม.231+348 และ กม.232+208 -กม.232+658 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 02/04/2563 คค 06056/eb33/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 60 รายการ