f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ เลขที่ 611/05/63/3 09/01/2563 09/01/2563 611/05/63/3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 52 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 611/05/63/1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.224+000-กม.229+610 RT. และ กม.230+600-กม.232+600 RT. เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2,757.000 ตารางเมตร 29/08/2562 29/08/2562 1 นร.47/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) 04/04/2562 04/04/2562 คค 06056/1.3//eb38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207 08/02/2562 08/02/2562 คค 06056/eb 36/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 งานบำรุงปกติ จ้างเหมางานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways Maintenance System) ทางหลวงหมายเลข 2,204 ปริมาณงาน 1 โครงการ 12/02/2562 12/02/2562 คค 06056/eb 37/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 29/01/2562 29/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ที่ กม.0+015-กม.0+110 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 19/12/2561 19/12/2561 คค 06056/1.3/eb 35/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดหัสดุชำรุด นอกเงินทุน จำนวน 23 รายการ 07/12/2561 06/12/2561 611/05/62/1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ