f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1021 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.226+425 - กม.229+395 (LT.), กม.232+000 - กม.234+000 (LT.), กม.233+425 - กม.235+570 (RT.) และกม.240+000 - กม.240+775 (RT.) ปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 22/03/2562 498,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1022 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 16,335.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1023 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีน้ำพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 8,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1024 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1025 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อปูนซีเมนต์ก่อฉาบ จำนวน 70 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 9,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1026 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างป้ายไวนิลจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 6,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1027 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 26/03/2562 246,720.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1028 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีสเปรย์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 6,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1029 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อทรายหยาบ 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 21,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1030 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำ (RC.Cove Of RC.Ditch Type A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1031 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร 21/03/2562 494,281.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1032 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่ กม.200+035 (LT), กม.201+035 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.4+000 (LT.), 18/03/2562 433,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1033 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อกรวยยางสีส้มฐาน 40 x 40 ซม. สูง 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.2 กก. มอก.542-2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 102,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1034 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อปุ๋ยยูเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 99,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1035 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 88,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,021 ถึง 1,035 จาก 1,080 รายการ