f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1006 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อเหล็กและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 98,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1007 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดศูนย์กลาง 90 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1008 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อAsphalt Concrete จำนวน 33 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 72,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1009 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อปูนซีเมนต์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 20,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1010 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาติดหมุดสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอย หน้าเดียวและสองหน้า สีเหลือง สีขาว บนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+200 และกม.29+700 - กม.32+055 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 356,266.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1011 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร(เส้นชะลอความเร็ว)ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.178+925-กม.205+650 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด-ตาลาด ระหว่าง กม.211+700-กม.219+300 รวมปริมาณงาน 432.00 ตร.ม. 04/04/2562 164,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1012 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานผลิตป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 รวมปริมาณงาน 92.160 ตารางเมตร (จำนวน 16 แผ่น) 04/04/2562 294,912.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1013 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอื่นๆจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 98,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1014 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade (3M) สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1015 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอื่นๆจำนวน 4 รายการ 01/04/2562 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1016 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อสีน้ำมันและอื่นๆจำนวน 5 รายการ 01/04/2562 9,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1017 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.9+250 (RT.) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 148,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1018 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.240+775 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.9+800-กม.60+380 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) 24/04/2562 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1019 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 กม.196+800-กม.197+256(LT.,RT.),กม.204+205-กม.204+450(LT.)ทางหลวงหมายเลข 2067 กม.16+250-กม.16+800 รวมปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 28/03/2562 498,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1020 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Engineer Prismatic Grade(3M) สีเหลือง ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,006 ถึง 1,020 จาก 1,080 รายการ