f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.53+524 - กม.54+964 และกม.63+550 - กม.64+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 10/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.183+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 10/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ตอน 6 ระหว่าง กม.20+887 - กม.21+851 ปริมาณงาน 8,776 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 09/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 05/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 านบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.193+350.30-กม.194+290 LT. ปริมาณงาน 10,959 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 05/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.193+350.30-กม.194+290 LT. ปริมาณงาน 10,959 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 05/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 7 ระหว่าง กม.46+865-กม.48+883 ปริมาณงาน 18,284 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 04/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 04/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 04/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 126 รายการ