f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110057652
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2 LT. ,ทางหลวงหมายเลข 207 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2068 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2150 LT., RT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ