f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110057686
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค-วังหิน LT., RT. (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2438 ตอน ตอน สี่แยกตลาดเมืองใหม่-เทศบาลตำบลพิมาย LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ