f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.12+385 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 611/-/64/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
92 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย (เป็นแห่ง ๆ) ระหว่าง กม.157+340 - กม.157+800 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 611/-/64/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
93 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.154+565 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 611/-/64/275 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 611/60/64/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 611/40/64/273 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 611/60/64/272 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 611/60/64/271 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 611/40/64/270 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
99 ซื้อหลักนำทาง สูง 1.50 ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 611/60/64/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
100 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 611/60/64/268 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
101 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 611/35/64/267 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 611/60/64/265 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 611/60/64/264 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 611/60/64/263 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 611/60/64/262 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 929 รายการ