f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 จ้างป้ายไวนิลจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/-/62/165 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
902 ซื้อสีสเปรย์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 611/60/62/160 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
903 ซื้อทรายหยาบ 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 611/60/62/167 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
904 ซื้อฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำ (RC.Cove Of RC.Ditch Type A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 611/60/62/166 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
905 งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร 21/03/2562 611/-/62/159 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
906 ซื้อกรวยยางสีส้มฐาน 40 x 40 ซม. สูง 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.2 กก. มอก.542-2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 611/60/62/158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
907 ซื้อปุ๋ยยูเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 611/70/62/156 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
908 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 611/60/62/155 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
909 ซื้อแผ่นเหล็กชุบซิงค์และอื่นๆจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 611/60/62/153 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
910 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงและอื่นๆจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 611/60/62/152 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
911 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 205 ทางหลวงหมายเลข 2150 ทางหลวงหมายเลข 2 รวมปริมาณงาน 1,315 ตารางเมตร 12/03/2562 611/-/62/146 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
912 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(เบนซิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 611/35/62/149 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
913 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 611/35/62/148 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
914 ซื้อสีน้ำพลาสติกและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 611/60/62/145 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
915 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 611/35/62/145 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 901 ถึง 915 จาก 947 รายการ