f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/40/64/311 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/45/64/312 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
63 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/85/64/310 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/309 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/308 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/307 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/35/64/306 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
68 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/35/64/305 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/60/64/304 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2564 611/60/64/303 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 611/60/64/301 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
72 จ้างผลิตฝาบ่อพัก แบบ Steel Grating Cover ขนาด 0.54 x 1.09 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 611/-/64/300 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/296 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/295 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 611/60/64/294 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 929 รายการ