f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 611/35/64/338 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 611/50/64/337 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 611/40/64/336 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/45/64/335 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/40/64/334 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/40/64/333 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2564 611/60/64/331 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
53 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+775 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/325 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
54 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.181+650 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/324 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
55 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม.22+195 - กม.23+070 ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 611/-/64/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
56 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทล.205 ตอน โคกสวาย-ขท.นม.1 ระหว่าง กม.212+080-กม.213+551, กม.224+425-กม.228+925, ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.50+355-กม.50+555 จำนวน 1 งาน 29/07/2564 611/-/64/320 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 611/45/64/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
58 ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 611/20/64/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 929 รายการ