f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2564 611/40/65/7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2564 611/60/65/6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2564 611/60/65/5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2564 611/60/65/4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2564 611/40/64/434 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 611/60/64/430 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 611/60/64/429 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างเหมาบริการ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 611/-/64/428 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างเหมาบริการ ติดตั้งฟิวส์แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 611/-/64/427 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 611/60/64/414 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 611/60/64/423 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 611/40/64/422 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 611/60/64/421 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 611/60/64/417 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 611/60/64/416 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 947 รายการ