f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงประทาย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวง (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ที่ กม.0+015-กม.0+110 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 19/12/2561 คค 06056/1.3/eb 35/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
107 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดหัสดุชำรุด นอกเงินทุน จำนวน 23 รายการ 06/12/2561 611/05/62/1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 106 ถึง 107 จาก 107 รายการ