f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.15+450-กม.16+500 และ กม.28+700-กม.29+667 ปริมาณงาน 20,656 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 คค 06056/eb11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
77 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.47+812-กม.51+375 ปริมาณงาน 32,067 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 คค 06056/eb13/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
78 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.60+189-กม.61+900 และ กม.68+872-กม.69+400 ปริมาณงาน 20,201 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 คค 06056/eb21/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
79 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 2 ระหว่าง กม.62+367-กม.64+720 ปริมาณงาน 21,549 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 คค 06056/eb12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
80 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด-คง ระหว่าง กม.10+800-กม.13+790 ปริมาณงาน 27,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 คค 06056/eb10/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
81 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+550-กม.11+243 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 คค 06056/eb20/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
82 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย กม.148+565-กม.174+412 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด กม.174+412-กม.207+412 ตอน บ้านวัด-ตาลาด กม.207+412-กม.223+912 ตอน ตาลาด-หนองแวงโสกพระ กม.223+912-กม.251+299 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06056/ eb 14 /2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม0301,0302,0303,0304 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย-บ้านวัด-ตาลาด-หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.159+600-กม.249+680 LT. & RT. (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บ้านวัด-คง-โนนไทย ระหว่าง กม.14+900-กม.65+200 CL. (เป็นแห่ง ๆ ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 17/03/2563 คค 06056/ eb 15/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด-ประทาย ระหว่าง กม.36+379 ผลผลิต 1 แห่ง (19,734 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 คค 06056/eb7/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.86+645-กม.87+593 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 คค 06056/eb6/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
86 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ตอน 1 ระหว่าง กม.41+485 - กม.42+952 ปริมาณงาน 13,840 ตารางเมตร 18/03/2563 คค 06056/eb17/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
87 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.52+038-กม.52+771 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 18,670 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 คค 06056/eb19/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
88 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.32+800-กม.33+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 คค 06056/eb9/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
89 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.4+700-กม.8+035 RT. ปริมาณงาน 39,217 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 คค 06056/eb8/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
90 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.17+820-กม.18+600 LT. และ กม.17+820-กม.18+425 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 คค 06056/eb4/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 107 รายการ