f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.231+956 - กม.232+596 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) 25/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
17 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 4 ระหว่าง กม.207+680 - กม.208+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) 25/11/2563 คค 06056/ eb 14 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 6 ระหว่าง กม.204+516 - กม.205+496 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) 25/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
19 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ตอน 2 ระหว่าง กม.151+720 - กม.152+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) 25/11/2563 คค 06056/ eb 12 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
20 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ตอน 3 ระหว่าง กม.150+800 - กม.153+598 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 25/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
21 จกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ระหว่าง กม.156+600-กม.157+080, กม.160+000- กม.162+000, ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.225+810-กม.225+950 ปริมา 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
22 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก-โคกสวาย ระหว่าง กม.187+650-กม.188+525 ผลผลิต 1 แห่ง 01/12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
23 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ที่ กม.1+192 และทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ที่ กม.49+495 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 คค 06056/ eb 9 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.20+790-กม.21+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
25 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.196+000-กม.197+650 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39,158 ตารางเมตร) 30/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.83+070- กม.83+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
27 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ระหว่าง กม.157+080-กม.157+950 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32,462 ตารางเมตรจ้างก่อสร้าง) 01/12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
28 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอนควบคุม 0100 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ที่ กม.1+192 และทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ที่ กม.49+495 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 คค 06056/ eb 9/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
29 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2438 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 คค 06056/ eb 10 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
30 จ้างก่อสร้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ที่ กม.183+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 คค 06056/ eb 38 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 107 รายการ