f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ที่ กม.229+775 ร่องแบ่งถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 611/-/63/374 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
17 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 611/35/63/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.231+700 (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนฯ) และกม.232+200 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 611/-/63/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
19 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 22KV/220 V 1 เฟส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 611/45/63/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
20 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.162+475 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 611/-/63/267 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
21 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 611/-/63/94 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 611/45/63/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 611/60/63/62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 16 ถึง 23 จาก 23 รายการ