f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 611/45/64/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
92 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,984 ต้น) 02/07/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
93 จ้างเหมาบริการ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.221+240 (บริเวณหน้าปั๊ม PT โคกสูง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2564 611/-/64/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2564 611/60/64/280 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
95 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 611/-/64/279 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
96 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.161+190 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2564 611/-/64/278 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
97 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.12+385 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 611/-/64/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
98 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย (เป็นแห่ง ๆ) ระหว่าง กม.157+340 - กม.157+800 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2564 611/-/64/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
99 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.154+565 ด้านขวาทาง (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 611/-/64/275 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2564 611/60/64/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 611/40/64/273 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 611/60/64/272 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 611/60/64/271 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 611/40/64/270 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
105 ซื้อหลักนำทาง สูง 1.50 ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 611/60/64/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,035 รายการ