f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม.22+195 - กม.23+070 ปริมาณงาน 25 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 611/-/64/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
62 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ทล.205 ตอน โคกสวาย-ขท.นม.1 ระหว่าง กม.212+080-กม.213+551, กม.224+425-กม.228+925, ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.50+355-กม.50+555 จำนวน 1 งาน 29/07/2564 611/-/64/320 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 611/45/64/319 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
64 ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 611/20/64/317 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 611/60/64/313 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/40/64/311 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/45/64/312 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
69 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 611/85/64/310 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/309 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/308 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 611/60/64/307 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
73 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/35/64/306 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
74 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/35/64/305 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 611/60/64/304 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,035 รายการ