f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 611/20/64/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
47 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/327 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
48 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/20/64/326 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
49 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 06/08/2564 611/35/64/339 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
50 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 611/35/64/338 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 611/50/64/337 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 611/40/64/336 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/45/64/335 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/40/64/334 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2564 611/40/64/333 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2564 611/60/64/331 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
57 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่ กม.10+775 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/325 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
58 จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.181+650 ด้านขวาทาง ร่องกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 611/-/64/324 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 611/60/64/323 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.223+912 - กม.251+299 เป็นแห่งๆ 30/07/2564 611/60/64/322 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,035 รายการ