f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.20+000-กม.21+155 ปริมาณงาน 11,801 ตารางเมตร 16/07/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 08/12/2563 คค 06056/ eb 42 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 07/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
4 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 204 ระหว่าง กม.15+025 RAMP A, กม.15+025 RAMP B, กม.15+025 RAMP C, กม.15+025 RAMP D ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.) 27/11/2563 คค 06056/ eb 31 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
5 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2, ทางหลวงหมายเลข 204, ทางหลวงหมายเลข 205, ทางหลวงหมายเลข 206, ทางหลวงหมายเลข 2067 และทางหลวงหมายเลข 2198 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 269.70 ตร.ม.) 27/11/2563 คค 06056/ eb 30 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
6 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2 LT. ,ทางหลวงหมายเลข 207 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2068 LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2150 LT., RT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม.) 27/11/2563 คค 06056/ eb 32 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 5 ระหว่าง กม.242+984 - กม.243+558 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,300 เมตร) 27/11/2563 คค 06056/ eb 28 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.60+605 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 147.70 ตร.ม.) 27/11/2563 คค 06056/ eb 29 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค-วังหิน LT., RT. (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง LT., RT. ,ทางหลวงหมายเลข 2438 ตอน ตอน สี่แยกตลาดเมืองใหม่-เทศบาลตำบลพิมาย LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 5,263 ตร.ม 27/11/2563 คค 06056/ eb 33 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพะยอม - โคกสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.6+924 - กม.9+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) 26/11/2563 คค 06056/ eb 22 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 5 ระหว่าง กม.210+448 - กม.211+420 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 55 ต้น) 26/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 26/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอนควบคุม 0202 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.53+524 - กม.54+964 และกม.63+550 - กม.64+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) 26/11/2563 คค 06056/ eb 19 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.178+862 - กม.181+166 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 115 ต้น) 26/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 6 ระหว่าง กม.216+776 - กม.218+594 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 102 ต้น) 26/11/2563 คค 06056/ eb 17 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ