f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.193+350.30-กม.194+290 LT. ปริมาณงาน 10,959 ตารางเมตร 12/11/2563 คค 06056/ eb 6 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
47 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง-โนนไทย ตอน 7 ระหว่าง กม.46+865-กม.48+883 ปริมาณงาน 18,284 ตารางเมตร 12/11/2563 คค 06056/ eb 7 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
48 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 1/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
49 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 2 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
50 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 3/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
51 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 4/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
52 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 คค 06056/ eb 5/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
53 จ้างเหมาติดเป้าสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม.0+650 - กม.6+844 และทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ระหว่าง กม.0+170 - กม.5+350 ปริมาณงาน 1,134 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2563 611/-/64/5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
54 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
55 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงชุมพวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ กม.28+234 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
56 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 กม.232+585 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
57 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
58 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงโนนแดง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/10/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
59 จ้างเหมางานติดปุ่มสะท้อนแสงชนิดอลูมิเนียมอัลลอยสีขาวหน้าเดียว, สองหน้า และสีเหลือง สองหน้า บนทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน บ้านวัด-คง ระหว่าง กม.10+800-กม.13+370 และ ตอน คง-โนนไทย ระหว่าง กม.41+485-กม.42+952 และกม.62+230-กม.64+600 รวมปริมาณงาน 923 อัน โดยวิธีเฉพ 10/09/2563 611/-/63/424 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
60 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.4+330 - กม.5+032 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2563 1 นร.59/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 193 รายการ