f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดโนนไทย
ลงวันที่ 29/08/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงฯ นครราชสีมาที่ 1 ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โดยการทำความสะอาดศาลา,ห้องน้ำและพื้นที่รอบวัด พร้อมทั้งถวายเพล ณ วัดโนนไทย (หลวงพ่อจอย) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา


'