f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 20/07/2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โดย นายสมชาย ตังคโนภาส รอ.ขท.(ป)

พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดฯ นครราชสีมาที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

" จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "

ณ บริเวณลานข้างวัดสุสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


'