f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 27/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.190+420-กม.193+150 LT. ปริมาณงาน 31,280 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ระหว่าง กม.182+800 - กม.187+318 LT. ปริมาณงาน 50,159 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงแผน
73 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ระหว่าง กม.202+000 – กม.206+540 RT. และกม.204+202 – กม.204+450 LT. ปริมาณงาน 32,721 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงแผน
74 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 3 ระหว่าง กม.182+800 - กม.187+318 LT. ปริมาณงาน 50,159 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ระหว่าง กม.202+000 – กม.206+540 RT. และกม.204+202 – กม.204+450 LT. ปริมาณงาน 32,721 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ตอน 8 ระหว่าง กม.53+706 - กม.55+326 และกม.57+810 - กม.58+422 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 64 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.229+910 - กม.229+964, กม.230+826 - กม.231+348 และกม.232+208 - กม.232+658 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม.40+706 - กม.43+154 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.151+400 - กม.151+640 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 23/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.226+234 - กม.229+284 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,631 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 126 รายการ