f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
Nakhon Ratchasima 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ตอน 2 ระหว่าง กม.151+720 - กม.152+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.231+956 - กม.232+596 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 5 ระหว่าง กม.183+804 - กม.184+974 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 6 ระหว่าง กม.216+776 - กม.218+594 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 102 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 2 ระหว่าง กม.178+862 - กม.181+166 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 115 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 6 ระหว่าง กม.204+516 - กม.205+496 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 4 ระหว่าง กม.207+680 - กม.208+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน 5 ระหว่าง กม.210+448 - กม.211+420 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 55 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 5 ระหว่าง กม.242+984 - กม.243+558 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,300 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2198 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพะยอม - โคกสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.6+924 - กม.9+300 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 126 รายการ